top of page
Лого составено од Цветот на животот, до него испишано Хармони, Платформа за Личен Развој

Искуства на нашите клиенти

Прочитајте повеќе за искуствата на некои од нашите клиенти кои се вклучија во програмите

Клиент: Ирена од Скопје

Возраст: 30

Програма: Анксиозност и панични напади

Клиент: Бате од Швајцарија

Возраст: 42

Програма: Анксиозност и панични напади

Клиент: Ива од Скопје

Возраст: 32

Програма: Јас имам Проблем

Клиент: Елена од Кочани

Возраст: 19

Програма: Анксиозност и панични напади

bottom of page