top of page

Прочитајте го интервјуто со Ирена од Скопје, која ја заврши програмата Анксиозност и панични напади:

 • Колку долго доживуваше анксиозност пред вклучување во програмата?

 

     Одговор: 1 месец.

 

 • Што точно доживуваше?

 

      Одговор: Панични напади, чувство дека полудувам, депресија...

 

 

 • Како реагираше кога доживуваше анксиозност и панични напади пред програмата?

 

      Одговор: Бурно.

 

 

 • Дали користеше лекарства за состојбата?

 

      Одговор: Не.

 

 

 • Како ја најде програмата на Хармони?

 

      Одговор: Видов интервју на телевизија.

 

  

 • Земено во целина, колку програмата ги исполни твоите очекувања?

 

       Одговор: Не влегов со некои очекувања, но сум задоволна од програмата.

 

 

 • Кој дел од програмата најмногу ти помогна (техниките, презентациите за промена на начинот на размислување, разговорот, друго)?

   

       Одговор: Разговорот, поддршката како и презентациите и техниките.

 

 

 • Дали после завршувањето на програмата, се чувствуваш посилен/на да се соочуваш со својата анксиозност?

 

       Одговор: Да.

 

 • Дали после завршувањето на програмата сеуште доживуваш панични напади? Доколку да, дали со ист или помал интензитет отколку пред програмата?

 

        Одговор: Да, но со помал интензитет.

 

 

 • Дали би ја препорачала програмата на близок кој доживува анксиозност?

 

        Одговор: Да, дефинитивно.

 

 

 • Конструктивна критика, што ти сметаш дека треба да се промени во програмата, да се додаде или одземе? (Ја цениме искреноста бидејќи тоа ни помага да ја унапредиме самата програма)

 

         Одговор: Не знам што би сменила, се е во ред, можеби евентуално фали личен контакт.

 

 

 

 • Совети и насоки до другите кои доживуваат анксиозност и панични напади?

 

         Одговор: Не се сами, има решение, само треба да бидат упорни и да сакаат да го решат              проблемот. Оваа програма е одличен почеток кон нов начин на размислување.

bottom of page